Babad Tula para sa Pamilya ng OFW

Francis Morilao

Watch the Video I Created Here

Tulang ito’y aking ginawa, alay sa bawat pamilya
Bagong taon, bagong pag-asa, dalangin sa Diyos, na ating Ama

Nais kong magpakalunod sa Iyong presensya,
Nais kong palakasin itong aking kaluluwa;
Ipagsigawan ang aking nadarama,
Ang pangungulila’t pagkabalisa.

Tanging sa Iyo lamang Panginoon,
Agam-agam ko ay may tugon;
Kalungkutang bumabalot sa akin ngayon,
Binigyan Mo ng ginhawa, pag-asang may pagkakataon.

Magbababad ako sa panalangin,
Sapagkat alam kong Iyong diringgin;
Mga papuri ko’t paglalambing,
Kahilingan ko’y hindi bibiguin.

Kalakasan sa aking maybahay,
Ibayong talino sa aking panganay;
Buhay namin’y sa Iyo inaalay,
Kalinga’t gabay ay patuloy Mong ibigay.

Sa Iyo Ama nagsusumamo,
Pagbuklurin ang pamilya ko;
Wala na sanang mga pagtatalo,
Pagkakawatak-watak ay muling mabuo.

Nawa’y manumbalik ang dating samahan,
Masayang kumakain sa hapag kainan;
Minsan pang muling balikan,
Ang dating malulutong na tawanan.

Sa iyong Salita ay magbababad,
Sa Bibliyang walang katulad;
Patnubay sa amin’y dito nakalahad,
Tamang landas sa aming paglakad.

Sa kapangyarihan ng Iyong mga Salita,
Ako ay lubos na Sumasampalataya;
Kasalanan ko ay binigyan Mo ng laya,
Pagkatao ko’y binigyan Mo ng pag-asa.

Kaya naman magbababad sa piling Mo,
Sa panahong nag-iisa ako;
Papuri’t pagsamba ay iaalay sa Iyo,
Panginoong Hesus, kaligtasan ng mundo.


Iba Pang Babasahin:

Tungkol kay Francis Morilao

Nagsimula bilang si Makatang Kiko ng Mga Kathang Isip ni Kiko sa mundo ng blogging.
Home About Me! Contact Me! Read More Tula! View my Designs!


Creative Commons LicenseBabad Tula para sa Pamilya ng OFW is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at Mga Tula ni Francis Morilao. Permissions beyond the scope of this license may be available at the site's Permission Page.