Hampas ng Alon

Francis Morilao

Sa pagkakaupo sa may pampang,
Nakatingin sa malayong tanaw ang dalampasigan;
May kung anong hinahagilap sa kawalan,
Pagkurap ng mga mata’y sadyang mabibilang.

Dagling pagyuko’y nakapagbigay ng luwang,
Sa buntong hininga na pumailanglang;
At sa alon naibaling ang tingin,
Saka bibigyang laya ang mga isipin.

Hampas ng alon naman ay binibilang,
Sa kumpas nito’y tila may pag-aalinlangan;
Sa hindi maipaliwanag na nararamdaman,
Isipan ay namulat sa mga katanungan.

Pag-ibig na minsang naranasan,
Ngayon’y nasa bingit ng kamatayan;
Dito nakasalalay ang kahihinatnan,
Ng pagmamahalang pinag-iisipan.

Desisyon na itama nang matuwid,
Mga bagay na sabi ng iba’y nakakamanhid;
Kinikimkim ang kalungkutang hatid,
Ng bawat luhang sa mata’y pinapahid.

At kung pag-ibig man ay ipaglaban,
Ano nga ba ang tanging dahilan?
Ligaya ng puso ba ay mapagbigyan?
O silang nakapaligid na naaapektuhan.

Isang desisyong kailangang pag-isipan,
Ng pusong tunay na nagmamahalan;
Maging dulot man nito’y sakit na mararamdaman,
O habambuhay na kaligayahan.

At sa pagtatakipsilim,
Tubig ng dagat ngayon’y nakatining;
Alon ay wala na ring tinig,
Ibig nyang sabihin’y isip ay pahingahin.

At sa paglakad papalayo,
Mayroong desisyon na nabuo;
Ipaglaban ang nilalaman ng puso,
Anuman ang patutunguhan nito.

Kung magtatagumpay ay ligayang tunay,
Kung mabibigo ay talagang malulumbay;
Ngunit sa buhay ay dapat tandaan…

Ang pag-ibig na ipinaglalaban,
May kinabukasang kahahantungan.


Iba Pang Babasahin:

Tungkol kay Francis Morilao

Nagsimula bilang si Makatang Kiko ng Mga Kathang Isip ni Kiko sa mundo ng blogging.
Home About Me! Contact Me! Read More Tula! View my Designs!


Creative Commons LicenseHampas ng Alon is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at Mga Tula ni Francis Morilao. Permissions beyond the scope of this license may be available at the site's Permission Page.