Pilantik ng Kaba

Francis Morilao

Umusbong ang diwa ng malayang balana,
nang minsang mapadpad sa lubak ng pag-asa;
Kariktang halimuyak ng sayang nasa,
agos ng pagsintang nais manalasa.

Kagyat na hatid ng pang-aalipusta,
kapagdaka’y tinuran ang layong mag-isa;
Manapa’y ilaw sa bawat plorera,
nagsilbing liwanag sa kabahayang aba.

Tagos ng isip ang nais ipahiwatig,
nitong makatang humahabi ng titik;
Pilantik ng kaba ang syang nangunguna,
sa bawat salita ng kanyang parirala.

Iinog na rin ang mundo ng sining,
na kanyang pinangarap mula pagkagising;
Sa layong nasang nais iparating,
nilukob ng kabang may kasamang iling.

Sa iyo Gat Andres Bonifacio,
na minsang naging makata sa ibabaw ng mundo;
hindi man maarok ng lubusan ang mga sinulat mo,
asahan mong nasa iyo ang aking respeto.

Hinabi sa loob ng karwa bus papuntang trabaho ngayong Nobyembre 30, 2013 7:25am habang nakatingin sa mahamog na daan sa bintana.


Iba Pang Babasahin:

Tungkol kay Francis Morilao

Nagsimula bilang si Makatang Kiko ng Mga Kathang Isip ni Kiko sa mundo ng blogging.
Home About Me! Contact Me! Read More Tula! View my Designs!


Creative Commons LicensePilantik ng Kaba is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at Mga Tula ni Francis Morilao. Permissions beyond the scope of this license may be available at the site's Permission Page.